ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ- ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ(video)Τοποθέτηση  Αργύρη Τσακνή Αντιδημάρχου Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών & Τουρισμού Δήμου Αριστοτέλη.

Παραλαβή και οικονομική κατάσταση του Δήμου από την προηγούμενη Δημοτική αρχή.Ετικέτες ,