Ο Εσπερινός της Αγάπης και η περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως στη Σάρτη (φωτο)


Ο Εσπερινός της Αγάπης και η περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως στη Σάρτη 
Φωτογραφίες:  Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης «Η Αφησιά»


Ετικέτες